Zwemschool ZwemScouts

VOORWAARDENALGEMEEN
Men gaat oa akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden bij inschrijving en/of door betaling van het lesgeld en/of het volgen van onze zwemlessen. 

DEELNEMEN AAN DE ZWEMLESSEN

 • Indien er lesplaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen deelnemen aan onze zwemlessen vanaf 4 jaar. Aanmelden kan vanaf 3 jaar. 


AANMELDEN - INSCHRIJVEN LESPLAATS

 • Leszwemmers aanmelden is gratis. Wij geven jullie vervolgens aan wanneer er een lesplaats vrij is.
 • Leszwemmers inschrijven voor een lesplaats is € 15,00 euro (eenmalig).
 • Inschrijvingen waarbij men niet aangeeft dat men akkoord is met onze voorwaarden worden niet verder behandeld.  
   

ZWEMLESSEN

 • Tijdens elk lesblok wordt beoordeeld of de les zwemmer kan doorstromen naar het volgend lesniveau.
 • Voor het begin van elk lesblok wordt er een overzicht verstrekt met de datums wanneer er met kleding gezwommen wordt. We verzoeken de ouders om dit overzicht aan te houden en ervoor zorg te dragen dat aan de kledingeisen wordt voldaan.
 • Tijdens de eerste zwemlessen wordt door onze instructeurs beoordeeld of de les zwemmer de zwemles kan blijven volgen. Dit zijn geen zg proef zwemlessen.  


LESGELD / LESPLAATSEN

 • Het lesgeld van elk lesblok moet steeds vóór de eerste zwemles van het lesblok zijn voldaan. 
 • Tijdig voor het volgende lesblok ontvangen de ouders informatie over de betaling van het volgende lesblok.
 • Het lesgeld kan alleen per aangegeven lesblok worden voldaan. 


OPZEGGEN/TUSSENTIJDS STOPPEN/LESGELD VERREKENEN/OPSCHORTEN

 • Zwemschool ZwemScouts is een onderdeel van zwemvereniging Voerendaal. Zwemschool ZwemScouts en werkt budget neutraal waardoor de leskosten o.a. ten gunste van de ouders zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. Zwemschool ZwemScouts is geen zg "commercieel winst bedrijf".
 • Opzeggen van de zwemlessen kan op elk moment en alleen door een email te sturen naar info@zwemscouts.nl. 
 • Na reservering/betaling van een lesplaats is een gehele of gedeeltelijke restitutie van de inschrijf bijdrage en/of het lesgeld om welke reden en/of oorzaak dan ook, niet mogelijk.
 • Corona informatie: Wij zijn er steeds in geslaagd om de zwemlessen die zijn uitgevallen door Corona Lock downs wel achteraf in te halen. Dit zonder meerkosten voor de ouders.  


DIPLOMAKOSTEN

 • De diplomakosten zijn € 19,95.
   

OPENSTAANDE BIJDRAGEN

 • Alleen als alle bijdragen in zijn geheel zijn voldaan kan aan de les zwemmer een zwemdiploma worden uitgereikt.


FINANCIEEL

 • Betalingen kunnen worden overgemaakt naar giro IBAN: NL25 INGB 0006 4386 24 tnv Zwemvereniging Voerendaal inzake Zwemscouts.
 • Vermeld altijd de voor- en achternaam van het kind en betaal per kind apart.
   

OPZEGGEN ZWEMLESSEN 
a) De zwemlessen kunnen (met directe ingang) door Zwemschool ZwemScouts worden opgezegd indien;

 1. het gedrag van ouders, begeleiders, les zwemmers het beleid van onze organisatie en/of het lesgeven belemmert; *
 2. het gedrag van ouders, begeleiders, les zwemmers onaanvaardbaar is; *
 3. de aanwijzingen, verzoeken van onze kaderleden of zweminstructeurs door ouders, begeleiders en/of les zwemmers worden genegeerd of niet worden geaccepteerd; *
 4. het beleid, bepalingen en/of verzoeken van onze organisatie door ouders, begeleiders en/of les zwemmers worden genegeerd of niet worden geaccepteerd; *
 • * Dit ter exclusieve beoordeling door Zwemschool ZwemScouts
  Extra Informatie
 • Als m.b.t. de situaties genoemd bij 1 tm 4 de zwemlessen worden opgezegd vindt er geen restitutie plaats van de inschrijf bijdrage en/of zwemles bijdrage 

b) De zwemlessen kunnen (met directe ingang) door Zwemschool ZwemScouts worden opgezegd indien blijkt dat betalingen niet (geheel) op de aangegeven datum zijn voldaan of dat er sprake is van betalingsachterstand.
 

VERANTWOORDELIJKHEID

 • De organisatie ZwemScouts cq zwemvereniging Voerendaal is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor diefstal, verlies, ongevallen, letsels, ziekte, besmetting, schade tijdens, en kijken naar, de zwemlessen,

 
CONTACT 

 • administratie@zwemscouts.nl voor vragen over financiële zaken
 • info@zwemscouts.nl voor klachten en alle andere zaken
 • Afmelden les zwemmers bij ziekte, vakantie, afwezig enz klik hier.


Wij wensen onze les zwemmers veel succes en plezier toe tijdens de zwemlessen en dat ze snel mogen slagen voor het zwemABC

Deze pagina kan afdrukken? Ga naar de volgende pagina en gebruik de rechtermuisknop van de muis om af te drukken. Druk hier voor volgende pagina.
 

 

 


 

zwemscholen

zwemlessen

heerlen

parkstad

Voerendaal