TERUG NAAR WWW.ZWEMSCOUTS.NL

ZWEMSCHOOL ZWEMSCOUTS VOERENDAAL
ZWEMVERENIGING VOERENDAAL

VOORWAARDEN / BEPALINGEN  ZWEMLESSEN 
Toegepast vanaf 01-01-2014

ALGEMEEN

Men gaat oa akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden / bepalingen door betaling van het lesgeld en/of het volgen van onze zwemlessen. 


DEELNEMEN AAN DE ZWEMLESSEN


Kinderen kunnen deelnemen aan onze zwemlessen vanaf 4 jaar. Aanmelden kan vanaf 3 jaar. 


INSCHRIJVEN AANMELDEN


De inschrijf bijdrage is 15,00 euro. Door het voldoen van de inschrijf bijdrage wordt de inschrijfprocedure afgerond en wordt er een lesplaats gereserveerd. Deze bijdrage moet voor de eerste zwemles zijn voldaan. 

Inschrijvingen waarbij men niet aangeeft dat men akkoord is met onze voorwaarden / bepalingen worden niet verder behandeld. 

Bij de inschrijving verzoeken wij vriendelijk om aan te geven als er sprake is van een medische -, fysieke - en/of mentale situatie of andere ter zake doende aspecten zodat wij hiermee rekening kunnen houden. 


ZWEMLESSEN


De zwemlessen worden aangeboden in lesblokken van steeds 9 zwemlessen

Het lesgeld wordt per lesblok voldaan

Tijdens of op het einde van elk zwemles blok wordt beoordeeld of de leszwemmer kan doorstromen naar het volgend lesniveau.

Voor het begin van elk lesblok wordt er een overzicht verstrekt met de datums wanneer er met kleding gezwommen wordt. We verzoeken de ouders om dit overzicht aan te houden en ervoor zorg te dragen dat aan de kledingeisen wordt voldaan.

Als het A-zwemdiploma eenmaal gehaald is, zijn het zwemdiploma B en het zwemdiploma C (het complete Zwem-ABC) ook binnen bereik. Gemiddeld hebben leerlingen 42 / 50 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog eens 12 klokuren. B en C samen kosten dus nog minder tijd dan het A-diploma alléén. Hierbij merken wij op dat hier gemiddelden worden genoemd, dit is geen garantie, elk kind kent een andere ontwikkeling en groei waardoor deze gemiddelden kunnen afwijken. Hierbij geven wij de voorrang op de veiligheid van u kind. 

Tijdens de eerste zwemles wordt door onze instructeurs beoordeeld of de leszwemmer de zwemles kan blijven volgen. 

TOEGANG TOT HET ZWEMBAD EN KIJKEN NAAR DE ZWEMLESSEN
Men hoeft geen parkeergeld te betalen voor het parkeren op de parkeerplaats van het zwembad. Men hoeft geen entree geld te betalen voor de toegang tot het zwembad en het SportCafé. In het SportCafé kan de ouder kijken naar de zwemlessen. Op het zwembad en het Sportcafé zijn oa de regels / richtlijnen van toepassing van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

LESGELD


Het lesgeld van elk lesblok moet steeds vóór de eerste zwemles van het lesblok zijn voldaan. 

Tijdig voor het volgende lesblok ontvangen de ouders informatie over de betaling van het volgende lesblok.

OPZEGGEN/TUSSENTIJDS STOPPEN/LESGELD VERREKENEN/OPSCHORTEN

Zwemschool ZwemScouts is een onderdeel van zwemvereniging Voerendaal. Zwemschool ZwemScouts en werkt budget neutraal waardoor de leskosten o.a. ten gunste van de ouders zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. Zwemschool ZwemScouts is geen zg "commercieel winst bedrijf".

Opzeggen van de zwemlessen kan op elk moment. 

Na reservering/betaling is een gehele of gedeeltelijke restitutie van de inschrijf bijdrage en/of het lesgeld om welke reden en/of oorzaak dan ook, niet mogelijk.

Indien er zwemlessen uitvallen door overmacht, of als de zwemlessen niet kunnen worden gevolgd door bv ziekte, vakantie, familie feestje, belangrijk (slaap) feestje of een andere reden, vindt er geen restitutie plaats van de inschrijf bijdrage en/of het lesgeld. Niet gevolgde / uitgevallen lessen kunnen niet worden ingehaald.

Corona informatie: Wij zijn er steeds in geslaagd om de zwemlessen die zijn uitgevallen door Corona Lock downs wel achteraf in te halen. Dit zonder meerkosten voor de ouders. 

Door ons aangegeven zwemlessen vervallen automatisch voor de leszwemmer indien het lesgeld van de zwemlessen om welke reden dan ook niet is voldaan. Zwemlessen die niet betaald zijn kunnen niet worden gevolgd. 

DIPLOMAKOSTEN

Diplomakosten moeten tijdig vooraf worden voldaan. Jullie ontvangen hierover tzt een bericht.

FINANCIEEL

Betalingen kunnen worden overgemaakt naar giro IBAN: NL25 INGB 0006 4386 24 tnv Zwemvereniging Voerendaal inzake Zwemscouts.

Vermeld altijd de voor- en achternaam van het kind en betaal per kind apart.

VERANTWOORDELIJKHEID

De organisatie ZwemScouts cq zwemvereniging Voerendaal stelt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor diefstal, verlies, ongevallen, letsels, ziekte, schade en kijken naar de zwemlessen. 
 
KLACHTEN OF VRAGEN

Voor klachten of vragen kunnen jullie mailen naar info@zwemscouts.nl


Wij wensen onze leszwemmers veel plezier toe tijdens de zwemlessen.