Zwemschool ZwemScouts

info@zwemscouts.nl

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING


Zwemvereniging ZwemScouts Voerendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Zwemvereniging Voerendaal ZwemScouts


Persoonsgegevens die wij verwerken zijn persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Door het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hieronder beschreven..
 

Hieronder vindt u een overzicht van deze gegevens:

 • Recente pasfoto*
 • Voor- en achternaam* en **
 • Geslacht*
 • Geboortedatum*
 • Adresgegevens* en **
 • Telefoonnummer**
 • E-mailadres**
 • Aanspraak stichting leergeld / jeugdfonds sport en cultuur
 • Eventuele terzake doende medische of andere informatie*
 • Overige door u aan ons verstrekte gegevens en/of informatie* en **


*  leszwemmer
** moeder, eo vader, eo wettelijke vertegenwoordiger(s)


Zwemvereniging ZwemScouts Voerendaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van onze administratie en uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U te benaderen / alarmeren bij calamiteiten en/of ongevallen
 •  

Zwemvereniging ZwemScouts Voerendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens 3 jaar.

Zwemvereniging ZwemScouts Voerendaal verstrekt, verkoopt of deelt geen gegevens aan/met derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken zijn alleen technische en functionele cookies. Verder analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@zwemscouts.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Zwemvereniging ZwemScouts Voerendaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Zwemvereniging ZwemScouts Voerendaal neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@zwemscouts.nl

 

zwemscholen

zwemlessen

heerlen

parkstad

Voerendaal