Zwemschool ZwemScouts

info@zwemscouts.nl

Financiële bijdrage zwemlessen via Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur


Het is van groot belang dat alle kinderen en jongeren veilig kunnen zwemmen. Willen jullie jullie kind graag zwemdiploma’s laten halen maar hebben jullie hier geen of niet voldoende geld voor?
St Jeugdfonds Sport & Cultuur kan jullie wellicht een steuntje in de rug geven. Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar niet voldoende middelen zijn om te kunnen sporten en/of het zwemdiploma te halen, kunnen namelijk een vergoeding ontvangen vanuit dit fonds.

Indien jullie de zwemlessen bij ons (Zwemschool ZwemScouts) willen gaan volgen of de zwemlessen al volgen bij ons en jullie willen een aanvraag gaan indienen bij
St Jeugdfonds Sport & Cultuur verzoeken wij jullie vriendelijk om dit eerst bij ons door te geven dat jullie dit willen doen zodat wij jullie de nodige informatie kunnen verstrekken die van belang is in verband met de aanvraag.   
 

zwemscholen

zwemlessen

heerlen

parkstad

Voerendaal